Περί ασφάλειας!

Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ανάδειξης των θεμάτων ασφάλειας και υγείας, ανακήρυξε τον Απρίλιο ως Μήνα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.
Υπόδειγμα ασφάλειας οι παίδες της φωτογραφίας!!!

Παρασκευή λοιπόν και ετοιμάζομαι για άλλη μια έξοδο. Από Μεγάλη Δευτέρα και πάλι μαζί για την εβδομάδα των Παθών. Έχουμε όμως την τελευταία για αυτό το μήνα…
Απορία της Παρασκευής:
Η απαγόρευση του καπνίσματος σε χώρους εργασίας ισχύει και στις καπνοβιομηχανίες;