Συνειδητή καταγραφή

Έχω ζήσει τόσο πολλά, τόσο διαφορετικές εμπειρίες, τόσα βιώματα.
Τα έχω ζήσει ενσυνείδητα, με τέτοια ένταση, με τόση επίγνωση για την ουσία τους, τη θέση μου ανάμεσά τους, ή τη στάση μου απέναντί τους.
Τα έχω βιώσει όχι μόνον μην αφήνοντας να κυλά αδιάφορα, άπραχτος, χωρίς καρπούς ο τρέχων χρόνος ή δίχως συνέπειες στις εξελίξεις, αλλά και επιτρέποντάς τους να διαστέλλουν τον όγκο τους, να αυξάνουν το βάρος τους κατά την καταγραφή τους στη συνείδησή μου.

Βιώματα εμπειρίες που γεννούσαν πολύ συχνά τόσο έντονα την αίσθηση της πληρότητας, της προσωπικής ολοκλήρωσης, της εσωτερικής ισορροπίας.
…έχει ιδιαίτερη σημασία να επιλέγεις τον τρόπο της καταγραφής τους μέσα σου.

«Μια ζωή δυό ζωές» του Νίκου Θέμελη